Osmanlı Padişahlarının Saltanat Süreleri

2008-05-15 15:29:00

Sıra Adı                      Saltanatı/Tahtta Kalış Süresi Doğumu Ölümü               
1 Osman Gazi 1299-1324 1259 1324
2 Orhan Gazi        1324-1362 1281 1362
3 I. Murad (Hüdavendigar)

Hayatı (diğer bir kaynak)    

1362-1389 1326 1389
4 I. Bayezid
Yıldırım Beyazıt
1389-1402 1360 1403
5 I. Mehmed (Çelebi) *    1413-14211 1379  1421
6 II. Murad (Gazi) 1421-1444
1445-1451
1404 1451
7 II. Mehmed
Fatih Sultan Mehmet
1444-1445
1451-1481
1432 1481  
8 II. Bayezid (Veli) 1481-1512 1447 1512  
9 I. Selim
Yavuz Sultan Selim
1512-1520 1470 1520  
10 I. Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
1520-1566 1495 1566
11 II. Selim (Sarı)        1566-1574 1524 1574  
12 III. Murad         1574-1595 1546 1595  
13 III. Mehmed        1595-1603 1566 1603
14 I. Ahmed 1603-1617 1590 1617
15 I. Mustafa      1617-1618
1622-1623
1592 1639  
16 II. Osman (Genç)         1618-1622 1603 1622
17 IV. Murad 1623-1640 1612 1640
18 İbrahim        1640-1648 1615 1648
19 IV. Mehmed Avcı     1648-1687 1642 1693    
20 II. Süleyman 1687-1691 1642 1691  
21 II. Ahmed 1691-1695 1643 1695
22 II. Mustafa 1695-1703 1664 1703
23 III. Ahmed 1703-1730 1673 1736
24 I. Mahmud 1730-1754 1696 1754
25 III. Osman 1754-1757 1699 1757
26 III. Mustafa 1757-1774 1717 1774
27 I. Abdülhamid        1774-1789 1725 1789
28 III. Selim (Şehid)         1789-1807 1761 1808
29 IV. Mustafa (Maktul)        1807-1808 1779 1908
30 II. Mahmud (Adlî)         1808-1839 1785 1839
31 I. Abdülmecid 1839-1861 1823 1861
32 Abdülaziz       1861-1876 1830 1876  
33 V. Murad 1876 1840 1904  
34 II. Abdülhamid 1876-1909 1842 1918  
35 V. Mehmed (Reşad)     1909-1918   1844 1918
36 VI. Mehmed (Vahidettin)        1918-1922 1861 1926
   II. Abdülmecid (yalnız halife)       1922-1924 1868 1944

  * Yıldırım Bayezid'den sonra onbir yıl süresince, oğullarından Süleyman, Mustafa, İsa, Musa ve Mehmed Çelebi'ler arasında saltanata geçme ve üstünlük kurma çabaları sürmüştür.

     Bazı Osmanlı padişahlarının tahtta kalma süresi için iki sayı verilmiştir. İlk sayı ilk defa tahta çıkışı nı ikinci sayı ikinci defa tahta çıkışını göstermektedir.

 

Osmanlı Padişahlarının Ölüm nedenleri Üzerine Notlar:

1- II. Murat kesinlikle içki (alkol) kullanmamıştır. Ölüm nedeni alkol
olamaz.

2- I. Bayezit (Yıldırım): İntihar etmemiştir. Çok hassas ve onurlu bir
kişiliğe sahip olduğundan esareti içine sindirememiş ve aşırı üzüntüden
ölmüştür. (İnanan bir Müslüman asla intihar etmez. Çünkü İslam dininde
haksız yere can almak haramdır. İntihar eden kişi de cennete giremez.)

3- II. Bayezit; Velî lakaplı son derece dindar bir insan olan bu hükümdarın
içkiden ölmesi kadar saçma bir iddia ve yalan olamaz. Tahtan indirildikten
sonra üzüntüsünden yolda ölmüştür.

4- IV. Murat; İçki ve tütün yasağı koyan bir kimse kendisi niye içsin?
Üstelik Yavuz Selim'den sonraki hükümdarlar Halife sanını aldıklarından içki
içmemişlerdir.

5-Abdülaziz; İntihar etmemiştir, intihar süsü verilmek istenmiştir. Seraker
Hüseyin Avni paşa tarafından öldürttürülmüştür. (İntihar eden bir kişi her
iki bileğinin şah damarlarını kesemez.) Abdülaziz inançlı bir hükümdardı, bu
nedenle asla intihar etmiş olamaz.

6- V. Murat; Osmanlı hükümdarları içerisinde, deliliği doktor raporlarıyla
kanıtlanan tek hükümdardır. Aynı zamanda alkolik olacak kadarda içki içerdi
ve aynı zamanda da mason olan tek hükümdardır. Ölüm nedeni aşırı stres ve
alkoldür.

 

Not: Değerli tarih öğretmeni İsmail BALİ'ye teşekkür ederim...

7685
0
0
Yorum Yaz